Tímy pripravené do budúcnosti - ako vytvoriť agilné, prispôsobiteľné a inovatívne tímy

Sú vaše tímy zjednotené, pokiaľ ide o víziu, zameranie a účel?

Sú vaše tímy schopné spolupracovať, inovovať a adaptovať sa na rýchle zmeny na pracovisku?

Využívajú vaše tímy technológiu na zlepšenie skúseností klientov a zamestnancov?

Agilné, flexibilné a inovatívne tímy sú budúcnosťou práce

Táto budúcnosť kľúčových tém tímov poskytuje dynamický pohľad na budúcnosť tímov a na to, ako sa mení štruktúra tímov, aby uspokojili prerušenia a požiadavky rýchlo sa meniaceho sveta v reálnom čase. Výskum ukazuje, že malé tímy s vysoko motivovanými a angažovanými jednotlivcami sú schopné inovovať a vykonávať veľmi rýchlo. Vplyv na podnikanie s vysoko výkonnými tímami sú rýchlejšie nápady na uvedenie na trh, svižné riešenia pre klientske skúsenosti a nakoniec konkurenčná výhoda.

Účastníci opustia túto reláciu s:

  • Najnovší výskum o tímovej dynamike potrebný pre budúcnosť práce
  • Štatistika a údaje o najlepšej budúcnosti pracovnej štruktúry tímu, najlepšej zmesi osobností, schopností a ďalších
  • Stratégie pre členov tímu na vybudovanie budúcej pracovnej pozície „pre mňa“
  • Model myslenia, ako sa posunúť smerom k tímovej kultúre „zdieľaného vodcovstva“
  • Nápady, ako krížovo spolupracovať, rozobrať silá a inovovať v rámci celého podniku
  • Ako vytvoriť agilné, prispôsobivé a inovatívne tímy
  • Inšpirácia a plány „zmapovať“, čo bude najbližšie k tomu, aby vaše tímy boli pripravené na budúcnosť

Pracoval som s Cheryl niekoľkokrát a každú udalosť ju vyhodila z parku. Počúva, čo potrebujete a čo sa snažíte dosiahnuť s vašou udalosťou, prináša praktické posolstvo s nezabudnuteľnými vizuálmi, ktoré inšpirujú publikum. Vyhodnotenia prezentácií spoločnosti Cheryl sú vždy veľmi vysoké známky. Je autentická, dynamická a profesionálna. Doručuje zakaždým! “

Generálny riaditeľ
CREW Network Foundation
Prečítajte si ďalší posudok