Ako NextMapping vytvára budúcnosť práce

NextMapping ™ sa zameriava tak na budúcnosť práce, ako aj na bezprostredné ďalšie kroky. Naši vážení klienti ho používajú na strategizáciu pre budúci týždeň, nasledujúci rok alebo nasledujúcich desať rokov.

Náš proces NextMapping ™ poskytuje kontext, ktorý klientom pomáha robiť neuveriteľné pokroky a trvalo udržateľné zmeny na pracovisku, ktoré musia byť pripravené na budúcnosť.

NextMapping ™ je jedinečný a proprietárny model budúcnosti pre pracovné rozhodovanie, ktorý vytvára zrozumiteľnosť spolu s krokmi na okamžité a dlhodobé exponenciálne pôsobenie na klientov / zamestnancov a nakoniec na celý svet.

Čo je NextMapping Proces?

DISCOVER

Každé podnikanie má jedinečné výzvy a príležitosti.
Prispôsobiť a navrhnúť NextMapping pre vás sa najskôr spojíme s vami a vašim tímom - a vykonáme náš vlastný predbežný prieskum - aby sme porozumeli vášmu „súčasnému stavu“.

predstavovať si

Spoločnou výzvou pre vodcov a tímy je, že vidia svoje podnikanie jediným pohľadom alebo perspektívou. Aby sme vytvorili holistickejší pohľad, navrhli sme a znova predstavíme vás a váš tím vo vašej organizácii - z pohľadu „viacerých perspektív“ budúcnosti práce.

MODEL

Pri kolektívnom porozumení tejto organizácie sa teraz pýtame: „Ako mapuje budúcu krajinu?“ Na základe nových a budúcich trendov podporovaných výskumnými údajmi poskytujeme kontext, ako byť budúcnosť pripravená teraz.

ITERATE

Vybavený kontextovým rámcom pre budúcnosť práce, teraz zhromažďujeme vašu spätnú väzbu. Prostredníctvom priamych prieskumov, rozhovorov a rozhovorov prispôsobujeme údaje zhromaždené od vás a vášho tímu a opakujeme kombinovanú spätnú väzbu.

MAPA

Po zachytení poznatkov a preskúmaných nápadov vydaríme, čo to znamená pre vašu organizáciu. Spojíme bodky, jasne načrtneme víziu a mapu, ako by mohla vyzerať budúcnosť vašej práce pre vaše podnikanie.

INTEGRÁCIA

Vytvorili sme vašu budúcu pracovnú mapu - teraz je čas na implementáciu. Posledná fáza v programe NextMapping je načrtnúť kroky, ktoré je možné vykonať vo vašej organizácii na uskutočnenie tejto vízie.